27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

KLASA 6A NA LEKCJI MUZEALNEJ W MUZEUM MIASTA MALBORKA

W środę 19 lutego klasa 6a z wychowawczynią Moniką Tyborską udała się do Muzeum Miasta Malborka na zajęcia muzealne pod tytułem „Kamieniczki Starego Miasta – miasto na starej fotografii”. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli zdjęcia przedstawiające Stare Miasto w Malborku, dowiedzieli się, jak wyglądały Wysokie i Niskie Podcienie Starego Miasta i zapoznali się z ich bogatą architekturą. Następnie dzieci samodzielnie wykonywały własne kamieniczki, które potem mogły zabrać na pamiątkę do domu. Zajęcia były doskonałą formą nauki poprzez kreatywną zabawę. Lekcja muzealna była kolejną formą realizowanej przez klasę 6a innowacji pedagogicznej „Muzeum z klasą”.