12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Lista kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

Oddział: klasa pierwsza

Liczba miejsc w klasie pierwszej: 50

Liczba zgłoszonych kandydatów: 60

w tym

·        zamieszkałych w obwodzie szkoły: 41

·        zamieszkałych poza obwodem szkoły: 16

 

Liczba przyjętych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 3

Kandydaci przyjęci

Lp.

Nazwisko

Imię

1

 Jabłoński

 Antoni

2

 Jackowska

 Maja

3

 Kapla

 Karolina

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 14,00

 

Liczba nieprzyjętych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 13

Kandydaci nieprzyjęci

Lp.

Nazwisko

Imię

1

 Kaczor

 Sara

2

 Kiełbasa

 Oliwia

3

 Kowalski

 Antoni

4

 Naganowski

 Marcel

5

 Ossowski

 Filip

6

 Partyka

 Adrian

7

 Płosiński

 Dorian

8

 Skuza

 Roksana

9

 Swacha

 Dominika

10

 Szulc

 Zuzanna

11

 Szulewski

 Grzegorz

12

 Wróblewska

 Wiktoria

13

 Żelazko

 Robert

 

Liczba wolnych miejsc: 6